Doručené zprávy
Přijatá zpráva
Nová zpráva
Výsledky hledání

Komplexní správa datových schránek pro firmy a podnikatele

Manažer datových schránek je skvělým řešením pro firmy, podnikatele a zkrátka všechny, kdo potřebují víc, než může nabídnout běžná datová schránka.

Více informacíNezávazná poptávka

Používejte aplikaci odkudkoliv, z počítače i mobilu

Používejte jednu aplikaci pro všechny své datovky

Uschovejte si zprávy i po uplynutí 90denní lhůty

Hlavní benefity

Jedna aplikace,neomezený počet datovek


Získejte možnost spravovat více datových schránek najednou. To znamená, už žádné složité přihlašování do každé datovky zvlášť. Vše pěkně na jednom místě. Díky možnosti notifikací získáte také dokonalý přehled nad všemi svými datovkami.

Zprávy a doručenkyi po uplynutí 90denní lhůty


Vaše zprávy a doručenky se archivují i po uplynutí 90 dnů. V ceně máte nadstandardní datové úložiště o velikosti 10 GB. V případě potřeby si můžete za výhodnou cenu úložiště navýšit, nepotřebné zprávy smazat nebo zálohovat.

Spravujte přístupydle vlastního uvážení


Díky tomuto nástroji můžete vytvořit neomezený počet uživatelů. V aplikaci jednoduše nastavíte Vámi zvolené osobě přístup do datovky, a zvolíte jaká oprávnění jí budou udělena. Oprávnění lze aplikovat jak individuálně, tak i hromadně.

Jedna aplikace, neomezený počet datovek


Získejte možnost spravovat více datových schránek najednou. To znamená, už žádné složité přihlašování do každé datovky zvlášť. Vše pěkně na jednom místě. Díky možnosti notifikací získáte také dokonalý přehled nad všemi svými datovkami.

Zprávy a doručenky i po uplynutí 90denní lhůty


Vaše zprávy a doručenky se archivují i po uplynutí 90 dnů. V ceně máte nadstandardní datové úložiště o velikosti 10 GB. V případě potřeby si můžete za výhodnou cenu úložiště navýšit, nepotřebné zprávy smazat nebo zálohovat.

Spravujte přístupy dle vlastního uvážení


Díky tomuto nástroji můžete vytvořit neomezený počet uživatelů. V aplikaci jednoduše nastavíte Vámi zvolené osobě přístup do datovky, a zvolíte jaká oprávnění jí budou udělena.

Šipka nahoru
#1 Jednoduché ovládání

Datová schránka jako běžný e-mail


Vyhledávejte v historii datových zpráv, filtrujte a evidujte odpovědi na ně tak, jak jste zvyklí z prostředí běžné e-mailové schránky. Přihlášení probíhá automaticky, už žádné opakované zadávání hesla.

Šipka doleva nahoru
#2 Spravujte přístupy

Pro každého jiná oprávnění


Vaši datovou schránku může spravovat více osob. Není však k tomu nutné s nimi sdílet přihlašovací údaje nebo heslo. Pokud například vyřizujete exekuce na platy svých zaměstnanců, můžete nastavit oprávnění tak, že se tuto skutečnost dozví pouze Vaše mzdová účetní.

#3 Cloud

Spolupracujte online a bezpečně


Díky online řešení máte aplikaci stále s sebou, ať už jste v kanceláři, doma nebo na cestách. Vaše data jsou šifrována a uložena na privátním cloudu společnosti Amazon Web Services, Inc., umístěném ve Frankfurtu na Mohanem v Německu. Vaše data nikdy neopustí území Evropské unie. Pro přenos dat je využíván kryptografický protokol TLS v té nejnovější verzi.

Rozšíření a doplňky datové schránky


archivace zprav

Všeobecně často kladené otázky k datovým schránkám


Rádi Vám zodpovíme nejčastější dotazy spojené s Manažerem datových schránek. Ať už jeho pořízení teprve zvažujete, nebo jste již stálým uživatelem, databáze nejčastěji kladených otázek je tu pro Vás.

Je to elektronická podoba poštovní schránky, tedy místo, kam je vám doručována korespondence, ale na rozdíl od běžné schránky se jedná o korespondenci elektronickou. Schránka slouží primárně ke komunikaci s orgány veřejné moci, které mají za povinnost vám veškerou korespondenci (kromě zákonem vyhraněných případů) do schránky dodávat přednostně. Komunikace s orgány veřejné moci je zdarma. Schránku lze samozřejmě využít i pro obchodní, nebo soukromou korespondenci s jinými osobami, které mají schránku zřízenou a to za významně nižších nákladů ve srovnání se zasláním (a také vyhotovením a zabalením) fyzické korespondence.

Datová schránka funguje podobně jako e-mail nicméně s určitými rozdíly. Zprávy vůči právnickým osobám, nebo orgánům veřejné moci nelze adresovat konkrétní osobě. Schránku má daný subjekt zřízenou jednu pro celou organizaci. Lze nicméně vyplnit informaci k rukám jaké osoby je datová zpráva určena. Tím výčet omezení nicméně končí.

Datové zprávy mají vlastní digitální stopu. Je jednoznačně průkazné, kdy byl datová zpráva odeslána (podána), kdy byla dodána do datové schránky příjemce a kdy byla doručena, ať už přečtením příjemcem, nebo například doručením fikcí. Datová zpráva nemusí být podepsána. Funguje tady tzv. fikce podpisu, kdy se má zpráva za podepsanou osobou, která disponuje přístupem k datové schránce s právem odesílat zprávy.

Zde je potřeba zmínit, že některým osobám je datová schránka zřizována zákonem. Od 1. ledna 2023 se okruh těchto osob rozšiřuje na všechny právnické osoby bez výjimky a na všechny podnikající fyzické osoby. Samozřejmostí je, že každý orgán veřejné moci má svoji datovou schránku. Všem osobám, kterým je datová schránka zřízena zákonem, Ministerstvo vnitra ČR (jako správce datových schránek) prostřednictvím své servisní organizace (aktuálně je to Česká pošta s.p.) rozešle doporučeným dopisem přístupové údaje (přihlašovací jméno a iniciační heslo) ke zřízení schránce (zpravidla do 10 dní od jejího zřízení).

Nepodnikající fyzická osoba, tj. občan se může rozhodnout využít benefitů datové schránky a založit si datovou schránku na žádost. Cesty k jejímu založení jsou aktuálně 2. Obě možnosti jsou dobře popsané na portále www.chcidatovku.cz. První možností je fyzická návštěva Czech Pointu. Druhou možností je zřízení datové schránky na základě digitální identifikace např. pomocí bankovní identity, kterou dnes podporuje už většina bank.

Výčet možností, jak se do datové schránky přihlašovat se s jejich narůstající oblibou rozšiřuje. Vedle přihlašovacího jména a hesla jsou to některé z forem e-identity, např. pomocí bankovní identity, mobilním klíčem eGovernmentu, elektronickým občanským průkazem aj.).

V případě používání programu Manažer datových schránek není nutné se ke konkrétní datové schránce pokaždé přihlašovat. Schránku/y si do aplikace navedete a propojíte s informačním systémem datových schránek pouze při prvním použití. Následně již pracujete pouze s přihlašovacími údaji do samotné aplikace.

Datová schránka bude po 1. lednu 2023 automaticky zakládána všem právnickým osobám a všem podnikajícím fyzickým osobám na základě novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Povinnost mít zřízenou datovou schránku se tak nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby, které si nicméně mohou nechat zřídit datovou schránku ze své vůle.

Stát zřídí každou datovou schránku zdarma bez ohledu na to, jestli je datová schránka zřízena na základě zákona, nebo na základě žádosti občana.

To závisí na způsobu prokázání totožnosti při zakládání datové schránky. Pokud žádáte o zřízení datové schránky přes kontaktní místo Czech Pointu, počítejte s prodlevou zpravidla ne delší než 10 pracovních dní, během kterých vám budou doručovány přihlašovací údaje ke zřízené datové schránce. V případě, že pro založení datové schránky využijete některou z forem elektronické identity, je schránka zřízena v podstatě okamžitě a je rovněž okamžitě přístupná pro přihlášení se do ní pomocí e-identity.

Nezávazná poptávka


Vyplňte nezávazně poptávkový formulář. My se s Vámi spojíme a rádi Vám vše podrobněji předvedeme a vysvětlíme.

    Základní informace    Informace o společnosti


    Další informace

    Jak pracujete se svými datovkami?


    Jste živnostník, fyzická osoba nebo velká společnost, která potřebuje spravovat více datových schránek? Na obě varianty pro vás máme řešení.