• Při hromadném exportu ZFO zpráv umožňujeme nově nastavit rozpětí datumů „od – do“ pro generování zpráv pouze za určité časové období
  • Při přeposílání zpráv na e-mail funguje našeptávač e-mailových adres uložených v adresáři kontaktů
  • Nově lze nastavovat pravidlo třídění do složek i pro odeslané zprávy
  • Pro tvorbu nové zprávy jsme přesunuli řádek Zpráva mezi Předmět a Přílohy, aby zůstal dobře viditelný při větším počtu připojených příloh datové zprávy
  • Opravili jsme nefunkční přepínač mezi řádkovým pohledem zpráv a pohledem s detailem zprávy
  • Opravili jsme nekonečné načítání stránky při označení zprávy jako nepřečtené
  • Opravili jsme ujíždějící scrollování levého panelu při přepínání mezi schránkami a obsahem složek při větším počtu datových schránek
  • Opravili jsme chybný výstup export seznamu zpráv do CSV formátu při aktivním filtru zpráv
  • Opravili jsme nesprávně vyskakující chybové hlášky při přeposílání zpráv na e-mail
  • Opravili jsme nemožnost změnit řazení u posledního sloupce z nabídky v řádkovém seznamu zpráv
  • Opravili jsme chybné propisování dalších informací datové zprávy při odpovědi na zprávu