• U každé zprávy ukazujeme kolik uživatelů, kteří to byli a v jakém pořadí, danou zprávu vidělo
  • Vytvořili jsme notifikaci o nově doručené zprávě do složky, do které mé přístup konkrétní uživatel
  • Nově umožňujeme označit více zpráv naráz pro potřeby přeposlání zpráv na e-mail
  • Nově umožňujeme označit konkrétní datovou schránku jako „archivní“ a udržovat ji v aplikaci pro potřeby archivace historických zpráv
  • Nově zobrazujeme náhled přílohy i u rozepsaných zpráv (konceptů zpráv)
  • Názvy exportovaných ZFO souborů jsme rozšířili z původního ID zprávy i o název odesílatele, název příjemce a datum
  • Přehled aplikačních novinek nově zobrazujeme místo v aplikaci na místě, kde se právě nacházíte
  • Na doručenku jsme přidali právní větu: „Vygenerováno programem MDS pro správu datových schránek v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
  • V okně pro filtraci záznamů jsme změnili text tlačítka „Uložit“ na „Filtrovat“, abychom uživateli dali lepší indicii, co po zmáčknutí tlačítka bude následovat
  • Opravili jsme nezobrazování některých typů chybových hlášek