• V rámci migrací zákazníků z MDS do MDSO nově přenášíme informaci o uživateli, který přijal zprávu, vlastní názvy datových schránek a vlastní poznámky.
  • Při zadávání filtru „od-do“ u data dodání už není nutné zadávat konkrétní hodnoty. Pokud uživatel nevyplní hodnotu „od“, filtrují se záznamy od historicky nejstarších; pokud uživatel nevyplní hodnotu „do“, filtrují se záznamy do aktuálního dne.
  • Opravili jsme chybějící informace o uživatelích, kteří přijali, nebo odeslali zprávy u některých zákazníků.
  • Opravili jsme nezobrazený čas doručení práv u některých zákazníků.
  • Opravili jsme různé formátování textu u přeposílaných zpráv na e-mail při použití vlastního SMTP a výchozího SMTP.
  • Opravili jsme nefunkční zasílání informací o počtu datových schránek do žurnálu.
  • Opravili jsme chybu nezobrazení využití a velikosti datového úložiště v prezentační Beta verzi.
  • Opravili jsme chybu při pokusu o nahrání přílohy obsahující v názvu speciální znak dlouhou pomlčku.
  • Opravili jsme chybné indexování u nových formátů MS Office (docx, xlsx…).