Rostoucí počet datových schránek

Datová schránka je státem garantovaný nástroj elektronické komunikace, který nahrazuje papírové dopisy. Slouží převážně pro komunikaci s orgány veřejné moci. Úřady mají povinnost datové schránky používat v komunikaci s každým, kdo má datovou schránku zřízenou. Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější komunikace.

Během pandemie koronaviru výrazně stoupl zájem o datové schránky. V roce 2021 byla překonána hranice 1 milionu aktivních datových schránek. Zatímco na začátku loňského roku 2020 mělo datovou schránku 159 000 fyzických osob, v lednu 2021 to bylo 224 000, během Q2 počet dosáhl úrovně 300 000. Spolu s úřady a právnickými osobami tak v Česku funguje více než 1,3 milionu datových schránek.
Systém datových schránek funguje od roku 2009 a během této doby bylo zřízeno 692 299 datových schránek povinně ze zákona a 490 884 dobrovolně.

Prognóza vývoje počtu datových schránek a datových zpráv v letech 2021 – 2027

Predikce vývoje počtu datových schránek, datových zpráv a datových trezorů v níže uvedených tabulkách jsou orientační a vycházejí z trendů a informací dostupných k datu jejich zpracování. Jedná se o kvalifikovaný odhad, od kterého se skutečnost může lišit.
Významný vliv na uvedené prognózy má legislativa, zejména Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V době zpracování tohoto dokumentu je v legislativním procesu návrh změn tohoto zákona, které budou mít zásadní dopad na počty datových schránek a datových zpráv v následujících letech.
Předpokládané úpravy zákona jsou v predikcích zahrnuty, vliv na počet schránek a zpráv mají zejména následující úpravy:
• Zřízení datové schránky všem fyzickým osobám, které použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (od 1. 1. 2022)
• Zřízení datové schránky všem právnickým osobám, které jsou zapsané v registru osob (od 1. 1. 2022)
• Zřízení datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku (od 1. 1. 2023)
• Úpravy týkající se soukromoprávní komunikace prostřednictvím datových schránek (defaultní nastavení povoleného příjmu Poštovních datových zpráv, fikce doručení)