• Přidáno: Možnost importovat si vlastní kontakty do adresáře z externího zdroje
 • Přidáno: Zjednodušení zadávání nového kontaktu právnické osoby do adresáře
 • Přidáno: Zjednodušení možnosti volby adresáta z adresáře při psaní nové zprávy
 • Přidáno: Možnost přidání odesílatele přijaté zprávy do adresáře kontaktů na jeden klik
 • Přidáno: Možnost přesouvat kontakty mezi skupinami kontaktů v adresáři
 • Přidáno: Možnost založení nového kontaktu v adresáři bez ID datové schránky (pouze s e-mailem)
 • Přidáno: Možnost importovat si vlastní kontakty do adresáře z externího zdroje
 • Přidáno: Možnost vytvořit si vlastní složky a podsložky jak u doručených, tak odeslaných zpráv
 • Přidáno: Zobrazování 5 posledních příjemců datových zpráv při psaní nové zprávy
 • Přidáno: Možnost napsání textového komentáře při přiřazování datové zprávy řešiteli
 • Přidáno: Cesta pro zákazníka, jak napojit datovou schránku do ISDS pomocí Hostované spisové služby
 • Přidáno: Možnost editace předmětu zprávy při přeposílání datové zprávy na e-mail
 • Přidáno: Indikace neodeslané zprávy ve složce K odeslání
 • Přidáno: Možnost přeposlání na e-mail pouze vybrané přílohy datové zprávy
 • Opraveno: Možnost deaktivovat vlastní skupinu u omezení odesílání bez smazání jejího obsahu